Tuesday, September 4, 2007

Senarai Tutor-Tutee KBT Terkini

Berikut adalah senarai tutee mengikut tutor masing-masing yang telah diperolehi sehingga 4 September 2007 menerusi Puan Halijah bt. Osman.


KBT: Persamaan Terbitan
Tutor: Nurul Azilah Binti Ibrahim (mendaftar pada 29.8.2007-1.54 pm)
Status: Pelajar 4 SPT
Pensyarah: Puan Halijah binti Osman

Senarai Tutee:

KBT: Persamaan Terbitan A

 1. Sina David
 2. Hafizah Pakah
 3. Stillar Sitim
 4. Nor Suriati Jainuri

KBT: Persamaan Terbitan B
 1. Nor Fazilah Ghazali
 2. Rohasliza Abdul Hadzi
 3. Beatrice Andrew
 4. Haldi Chu

Nota: Aktiviti hendaklah dijalankan secara serentak di dalam kelas yang sama. Aktiviti hendaklah berasaskan modul yang disediakan di bahagian muat turun.


KBT: Statistik 1
Nama: Norulhuda Ismail (mendaftar pada 30.8.2007-4.51 pm)
Status: Pelajar 4 SPM
Pensyarah: Puan Halijah binti Osman

KBT: Statistik 1A
 1. Lin Ching Yee (1 SPM)
 2. Mohd Nazri bin Hamid (1 SPM)
 3. Muhamad Syukri bin Abdul Halim (1 SPM)
 4. Noor Azwal binti Ahmad (1 SPM)
 5. Noor Safuraa Hanum binti Mohd Yunos (1 SPM)

KBT: Statistik 1B
 1. Noraniza binti Muhammad Shah (1 SPM)
 2. Normawani binti Johari (1 SPM)
 3. Rohaliza binti Ab. Roshed (1 SPM)
 4. Sarimah bt. Pardi (1 SPM)

Nota: Aktiviti hendaklah dijalankan secara serentak di dalam kelas yang sama. Aktiviti hendaklah berasaskan modul yang disediakan di bahagian muat turun.


Semua tutor dan tutee hendaklah memiliki buku log masing-masing, sila rujuk panduantutorkitab.pdf di bahagian muat turun. Anda juga boleh klik kanan dan Save As di sini untuk memuat turun fail Panduan Tutor KBT.